Aktivnosti ŠUZE

Demonstriranje analognih računala učenicima na Danima otvorenih vrata FER-a      

 

Program ŠUZA predviđa četiri glavne aktivnosti:

 

1. DOGAĐAJI POPULARIZACIJE ZNANOSTI U ŠKOLAMA

 

Program obuhvaća posjete osnovnim i srednjim školama gdje se kroz predavanja i radionice u trajanju od nekoliko školskih sati na atraktivan način prezentiraju znanstvena dostignuća, inženjerska struka i moderna tehnologija.

Uz prezentiranje FER-a i prilika koje Fakultet nudi,  događaj sadrži i motivirajuće predavanje istaknutog predavača s Fakulteta koji je pohađao posjećenu školu. Na taj se način motivira učenike za prepoznavanje vrijednosti svog obrazovanja. Nakon uvodnih prezentacija, provodi se praktični dio događaja, gdje kroz interaktivne radionice i demonstracije, prikladno obučeni predavači s Fakulteta vode učenike kroz dostignuća u svojem području rada, kako bi se kroz interakciju i igru učenicima prezentirale ljepote znanosti i inženjerske struke.

 

 

2. EDUKACIJE NASTAVNIKA PODRUČJA STEM O NAČINIMA ATRAKTIVNE PREZENTACIJE ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

 

U sklopu programa, osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima predmeta iz područja STEM ponudit će se višednevne edukacijske radionice koje će ih osposobiti za prezentaciju znanosti na način koji je razumljiv, zanimljiv i privlačan "običnim" ljudima, posebice mladima.

U suradnji s agencijama AZOO i ASOO, navedene edukacije bit će uvrštene u kalendar stručnih skupova te će biti dijelom sustava cjeloživotne edukacije i stručnog usavršavanja osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika.

 

 

3. EDUKACIJE FAKULTETSKIH PREDAVAČA O NAČINIMA ZNANSTVENO-POPULARNOG PREZENTIRANJA ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA

 

Kako bi bili primjereno obučeni za popularizaciju znanosti u osnovnim i srednjim školama, prije održavanja događaja navedenih pod 1., fakultetski predavači morat će proći program edukacije sličan programu navedenom pod 2., a razlika će biti samo u profesionalnom fokusu (znanost i istraživanja).

 

 

4. DOGAĐAJI NA FAKULTETU

 

Nakon održavanja događanja i edukacijskih radionica navedenih u ranijim točkama, program predviđa održavanje dvaju događaja na Fakultetu kako bi se učenicima i nastavnicima prezentirao Fakultet, mogućnosti edukacije i suradnje s Fakultetom te kako bi najaktivniji sudionici programa bili primjereno nagrađeni.

U suradnji s agencijom ASOO, 18. i 19. travnja 2013. godine u prostorima Fakulteta održat će se Smotra učeničkih radova u "Obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo". Uz sadržaje vezane uz Smotru koju organizira agencija ASOO, organizirat će se dodatna predavanja i radionice te obilazak Fakulteta s fokusom na laboratorije i istraživačke projekte, kako bi se proaktivnim učenicima na Smotri predstavili dodatni sadržaji.

 

Rad na Smotri učeničkih radova 2013.