PREDAVAČI

dr. sc. Tomislav Jagušt

Tomislav je diplomirao i doktorirao računarstvo na FER-u, gdje je trenutno i zaposlen kao poslijedoktorand na Zavodu za primijenjeno računarstvo. Sudjelovao je u izvođenju nastave iz kolegija Programiranje i programsko inženjerstvo, Algoritmi i strukture podataka, Objektno orijentirano programiranje, Programske paradigme i jezici, Baze podataka i Napredni modeli i baze podataka. Područja znanstvenog rada su mu računalom podržano obrazovanje i uporaba mobilnih tehnologija u obrazovanju. Jedan je od pokretača i predavača vještine Popularizacija znanosti. Voditelj je edukacijskih aktivnosti Hrvatske sekcije IEEE, suradnik na nekoliko projekata iz područja računalom podržanog obrazovanja i popularizacije STEM područja (SCOLLAm, JOBSTEM, Galović Sveznadar), mentor robotike u Centru za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić", te redoviti sudionik raznih popularnoznanstvenih događanja (Festival znanosti, Noć istraživača i sl.). Zanimaju ga bežične računalne mreže i radioamaterizam, a nekoliko godina je bio suradnik časopisa PC Chip i informatičkog priloga Večernjeg lista. Na užas svoje supruge skuplja stara (mehanička i elektronička) računala i igraće konzole.

 

 

Doc. dr. sc. Ana Sović Kržić

Ana Sović Kržić je docentica na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2012. s disertacijom "Adaptivna valićna transformacija temeljena na kriteriju najmanje apsolutne pogreške". Dva kolegija na kojima sudjeluje osvojili su nagrade za multimedijalne sadržaje u e-kolegiju Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je priznanja i brončane medalje "Josip Lončar" (2004. i 2006. godine), znanstvene nagrade Fakulteta elektrotehnike i računarstva 2014. godine, te godišnje državne nagrade za tehničku kulturu „Faust Vrančić“ 2013. godine. Mentorica je robotike u Centru za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić", predsjednica Foto video kluba "35mm" Križ i Robotičko-informatičkog kluba Križ, članica je državnog povjerenstva natjecanja „Opisujemo sustave“. Predsjednica je Hrvatskog robotičkog saveza.

 

 

Doc. dr. sc. Anamari Nakić

Doc. dr. sc. Anamari Nakić je docentica na Zavodu za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Obranila je svoju doktorsku disertaciju iz područja kombinatorne matematike 2013. godine na Sveučilištu u Zagrebu.  Objavila je više originalnih znanstvenih radova u međunarodnim časopisima te se znanstveno usavršavala u Belgiji. U slobodno vrijeme voli putovati i posjećivati muzeje moderne umjetnosti.

 

 

Doc. dr. sc. Predrag Pale, organizator i predavač edukacijskih radionica

Predrag Pale radi na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija FER-a. Održao je brojna predavanja iz svog područja rada ne samo kolegama, već još i više zainteresiranima iz drugih struka i javnosti. Posebno ga raduje rad s nastavnicima osnovnih i srednjih škola. Pokretač je portala o teorijama učenja, idejni tvorac i glavni arhitekt dvaju alata za snimanje i obogaćivanje snimki predavanja. Dobitnik je nagrade Sveučilišta u Zagrebu za e-kolegije te Comenius priznanja za metodičku kakvoću alata za snimanje predavanja. Odlikovan je "Danicom Hrvatskom" s likom Ruđera Boškovića, Državnom nagradom za znanost te Nagradom Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos. Uvršten je u Hrvatsku enciklopediju.
U ŠUZI poučava Arduino, Processing, programiranje i dr.