PREDAVAČI

dr. sc. Tomislav Jagušt

Tomislav je diplomirao i doktorirao računarstvo na FER-u, gdje je trenutno i zaposlen kao poslijedoktorand na Zavodu za primijenjeno računarstvo. Sudjelovao je u izvođenju nastave iz kolegija Programiranje i programsko inženjerstvo, Algoritmi i strukture podataka, Objektno orijentirano programiranje, Programske paradigme i jezici, Baze podataka i Napredni modeli i baze podataka. Područja znanstvenog rada su mu računalom podržano obrazovanje i uporaba mobilnih tehnologija u obrazovanju. Jedan je od pokretača i predavača vještine Popularizacija znanosti. Voditelj je edukacijskih aktivnosti Hrvatske sekcije IEEE, suradnik na nekoliko projekata iz područja računalom podržanog obrazovanja i popularizacije STEM područja (SCOLLAm, JOBSTEM, Galović Sveznadar), mentor robotike u Centru za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić", te redoviti sudionik raznih popularnoznanstvenih događanja (Festival znanosti, Noć istraživača i sl.). Zanimaju ga bežične računalne mreže i radioamaterizam, a nekoliko godina je bio suradnik časopisa PC Chip i informatičkog priloga Večernjeg lista. Na užas svoje supruge skuplja stara (mehanička i elektronička) računala i igraće konzole.

 

 

Doc. dr. sc. Ana Sović Kržić

Ana Sović Kržić je docentica na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2012. s disertacijom "Adaptivna valićna transformacija temeljena na kriteriju najmanje apsolutne pogreške". Dva kolegija na kojima sudjeluje osvojili su nagrade za multimedijalne sadržaje u e-kolegiju Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je priznanja i brončane medalje "Josip Lončar" (2004. i 2006. godine), znanstvene nagrade Fakulteta elektrotehnike i računarstva 2014. godine, te godišnje državne nagrade za tehničku kulturu „Faust Vrančić“ 2013. godine. Mentorica je robotike u Centru za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić", predsjednica Foto video kluba "35mm" Križ i Robotičko-informatičkog kluba Križ, članica je državnog povjerenstva natjecanja „Opisujemo sustave“. Predsjednica je Hrvatskog robotičkog saveza.

 

Doc. dr. sc. Predrag Pale, organizator i predavač edukacijskih radionica

Predrag Pale radi na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija FER-a. Održao je brojna predavanja iz svog područja rada ne samo kolegama, već još i više zainteresiranima iz drugih struka i javnosti. Posebno ga raduje rad s nastavnicima osnovnih i srednjih škola. Pokretač je portala o teorijama učenja, idejni tvorac i glavni arhitekt dvaju alata za snimanje i obogaćivanje snimki predavanja. Dobitnik je nagrade Sveučilišta u Zagrebu za e-kolegije te Comenius priznanja za metodičku kakvoću alata za snimanje predavanja. Odlikovan je "Danicom Hrvatskom" s likom Ruđera Boškovića, Državnom nagradom za znanost te Nagradom Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos. Uvršten je u Hrvatsku enciklopediju.
U ŠUZI poučava Arduino, Processing, programiranje i dr.