O organizatorima

dr. sc. Iva Bojić, suvoditeljica Organizacijskog odbora FER-ovog programa popularizacije znanosti (u ime projekta Obrazovne aktivnosti Hrvatske sekcije IEEE), prof. dr. sc. Mislav Grgić, prodekan za znanost FER-a i voditelj FER-ovog programskog tima za popularizaciju znanosti, Ivana Storjak (u ime studentske udruge eSTUDENT) i Ivana Pek, univ. bacc. ing. suvoditeljica Organizacijskog odbora FER-ovog programa popularizacije znanosti (u ime studentske udruge eSTUDENT) 

 

Program "ŠUZA - iz škole u znanost i akademsku zajednicu" je službeni program popularizacije znanosti Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Uz FER, program suorganiziraju stručna udruga inženjera elektrotehnike i računarstva IEEE i studentska udruga eSTUDENT, u podršku i suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO).

 

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) vodeća je visokoobrazovna i istraživačka institucija u Hrvatskoj u područjima elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija s gotovo stogodišnjom tradicijom. Na preddiplomskim i diplomskim studijima iz navedenih područja studira 3300 studenata, uz 450 studenata poslijediplomskih studija. Studente obrazuje 314 nastavnika, rezultat čijeg rada je godišnje 520 sveučilišnih prvostupnika inženjera i 500 diplomiranih magistara inženjera. Nastava je zasnovana na posljednjim istraživačkim spoznajama, kako bi se obrazovalo studente za vodstvo u tehnološkom i društvenom razvoju. FER je predan stvaranju, primjeni i razmjeni znanja kroz međunarodno priznate istraživačke aktivnosti, podržavajući društvo kroz doprinos industrijskom razvoju putem inovacija i tehnoloških transfera. Djelatnici i studenti FER-a ciljaju k najvišoj razini akademske izvrsnosti i etičkih standarda, potičući inženjerski pristup i kritičko razmišljanje te promovirajući atmosferu jednakih prilika za sve.

 

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) je neprofitna stručna udruga. Posredstvom svojih članova, IEEE je vodeći autoritet na širokom tehničkom području od računalnih znanosti, biomedicinske tehnike i telekomunikacija, preko električne energije, potrošačke elektronike te mnogih drugih područja. IEEE je najveća svjetska stručna udruga. IEEE je nastao 1884. godine utemeljen na idejama nekolicine znanstvenika s ciljem praćenja razvoja elektrotehnike. IEEE nastoji poticati, organizirati i pomagati tehničke aktivnosti širom svijeta. Glavni mu cilj je unaprijediti teorijska i praktična znanja u području elektrotehnike i računarstva. IEEE je pokrovitelj stručnih i znanstvenih skupova i aktivnosti u mnogim zemljama širom svijeta usmjerenih ka napretku elektrotehnike i računarstva. IEEE omogućuje članovima praćenje najnovijih dostignuća u spomenutim područjima. IEEE objavljuje danas više od četvrtine svih publikacija vezanih za elektrotehniku i računarstvo. Putem svojih znanstvenih i stručnih publikacija, skupova i normi IEEE:

  • objavljuje 30 posto ukupne svjetske literature na području elektrotehnike i računarstva;
  • održava preko 300 velikih skupova godišnje i ima više od 800 važećih normi uz još 700 normi u pripremi.

 

eSTUDENT

Studentska udruga eSTUDENT povezuje najbolje studente Sveučilišta u Zagrebu s najboljim tvrtkama i akademskim institucijama koje djeluju u Hrvatskoj, pružajući svojim članovima i cjelokupnoj studentskoj zajednici dodatne prilike za stjecanje primjenjivih vannastavnih iskustva i znanja. Udruga to čini kroz predani rad gotovo 400 članova s četiri ogranka na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu: Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Ekonomskom fakultetu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Preko 20 projekata udruge prepoznato je u akademskoj zajednici:

  • u ak. god. 2011./2012. tri projekta Udruge nagrađena su Posebnom Rektorovom nagradom, dok su u prethodnoj godini dva projekta Udruge nagrađena Posebnom Rektorovom nagradom;
  • glavni projekti Udruge imaju službenu podršku Predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića.

Uz navedeno, više istaknutih članova Udruge već se samostalno bavilo popularizacijom znanosti i mentoriranjem učenika te su željni ugraditi svoja iskustva u ovaj program.

 

AZOOAgencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) obavlja stručne i savjetodavne poslova u odgoju i obrazovanju.  Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.

 

ASOO

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.