Programski tim

Voditelji Organizacijskog odbora

 

Doc. dr. sc. Ana Sović Kržić

Ana Sović Kržić je docentica na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2012. s disertacijom "Adaptivna valićna transformacija temeljena na kriteriju najmanje apsolutne pogreške". Dva kolegija na kojima sudjeluje osvojili su nagrade za multimedijalne sadržaje u e-kolegiju Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je priznanja i brončane medalje "Josip Lončar" (2004. i 2006. godine), znanstvene nagrade Fakulteta elektrotehnike i računarstva 2014. godine, te godišnje državne nagrade za tehničku kulturu „Faust Vrančić“ 2013. godine. Mentorica je robotike u Centru za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić", predsjednica Foto video kluba "35mm" Križ i Robotičko-informatičkog kluba Križ, članica je državnog povjerenstva natjecanja „Opisujemo sustave“. Predsjednica je Hrvatskog robotičkog saveza.

 

dr. sc. Tomislav Jagušt

Tomislav je diplomirao je i doktorirao računarstvo na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Sudjelovao je u izvođenju nastave iz kolegija Programiranje i programsko inženjerstvo, Algoritmi i strukture podataka, Objektno orijentirano programiranje, Programske paradigme i jezici, Baze podataka i Napredni modeli i baze podataka. Područja znanstvenog rada su mu računalom podržano obrazovanje i uporaba mobilnih tehnologija u obrazovanju. Jedan je od pokretača i predavača vještine Popularizacija znanosti. Voditelj je edukacijskih aktivnosti Hrvatske sekcije IEEE, suvoditelj FER-ovog programa popularizacije znanosti ŠUZA, suradnik na nekoliko projekata iz područja računalom podržanog obrazovanja i popularizacije STEM područja, mentor robotike u Centru za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić", te redoviti sudionik raznih popularnoznanstvenih događanja (Festival znanosti, Noć istraživača i sl.). Zanimaju ga bežične računalne mreže i radioamaterizam, a nekoliko godina je bio suradnik časopisa PC Chip i informatičkog priloga Večernjeg lista. Na užas svoje supruge skuplja stara (mehanička i elektronička) računala i igraće konzole..

 

Članovi Organizacijskog odbora

 

Doc. dr. sc. Predrag Pale, organizator i predavač edukacijskih radionica

Predrag Pale radi na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija FER-a. Održao je brojna predavanja iz svog područja rada ne samo kolegama, već još i više zainteresiranima iz drugih struka i javnosti. Posebno ga raduje rad s nastavnicima osnovnih i srednjih škola. Pokretač je portala o teorijama učenja, idejni tvorac i glavni arhitekt dvaju alata za snimanje i obogaćivanje snimki predavanja. Dobitnik je nagrade Sveučilišta u Zagrebu za e-kolegije te Comenius priznanja za metodičku kakvoću alata za snimanje predavanja. Odlikovan je "Danicom Hrvatskom" s likom Ruđera Boškovića, Državnom nagradom za znanost te Nagradom Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos. Uvršten je u Hrvatsku enciklopediju.


Ivana Storjak, zamjenica voditeljice Popularizacije znanosti FER, eSTUDENT

Ivana Storjak studentica je preddiplomskog studija Elektrotehnike i informacijske tehnologije, modul Elektronika, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i članica studentske udruge eSTUDENT. Tijekom studija sudjelovala je u nastavi kao demonstratorica na kolegijima Elektroakustika i Audiotehnika.

 

 

 

Bivši istaknuti članovi programskog tima i organizacijskog odbora

 

izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, dekan FER-a

Gordan Gledec je trenutni dekan i bivši prodekan za znanost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Doktorirao 9. srpnja 2004. s disertacijom pod naslovom "Metrika za ocjenu uporabljivosti Web sjedišta", kod mentora prof.dr.sc. Vjekoslava Sinkovića, magistrirao 28. veljače 2000. godine s temom "Transakcijske aplikacije s raspodijeljenim objektima", kod mentora prof.dr.sc. Envera Šehovića, a diplomirao 16. prosinca 1996. godine s diplomskim radom "Multimedijski poslovni imenik", kod mentora prof.dr.sc. Envera Šehovića. Interesi su mu Uporabivost i pristupačnost Weba, Vjerodostojnost na Webu, Internetske i webske tehnologije, Internetski protokoli, i Sigurnost i privatnost. Član je Povjerenstva za domenu .hr, Programskog odbora CARNetove korisničke konferencije CUC 2006, Publicity Chair konferencije ConTEL 2007, te Hrvatske sekcije IEEE. Dobitnik srebrne plakete "Josip Lončar" za posebno uspješnu doktorsku disetaciju u ak. godini 2003/04.
 

 

Prof. dr. sc. Mislav Grgić, dekan FER-a, osnivač i prvi voditelj programskog tima

Mislav Grgić redoviti je profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) gdje je u vrijeme osnivanja programa ŠUZA obnašao dužnost prodekana za znanost (od 2010. do 2014. godine). Bio je mentor preko 50 studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na FER-u. Član je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) te predsjednik Hrvatske sekcije IEEE koja trenutačno broji preko 800 članova inženjera elektrotehnike i računarstva. Dodijeljene su mu brončana i srebrna plaketa "Josip Lončar" FER-a te je dobitnik nagrade mladom znanstveniku "Vera Johanides" HATZ-a.

 

dr. sc. Iva Bojić, prva voditeljica Organizacijskog odbora programa ŠUZA

Iva Bojić je znanstvena novakinja na Zavodu za telekomunikacije FER-a. Organizirala je preko deset predavanja i radionica u sklopu IEEE s ciljem približavanja inženjerske struke mladima. Potaknula je održavanje studentske sesije na međunarodnom simpoziju ELMAR te je kao predavačica sudjelovala u Ljetnoj školi znanosti u Višnjanu i Požegi. Tijekom studija dobila je tri priznanja "Josip Lončar" te nagradu "Stanko Turk" za posebno istaknuti diplomski rad iz područja Tehničkih znanosti, polja Računarstva. Dobitnica je Srebrne plakete "Josip Lončar" za istaknutu doktorsku disertaciju i posebno uspješan znanstvenoistraživački rad. Također, za svoja akademska postignuća nagrađena je od strane Googla nagradom "Google Anita Borg" te od IEEE-a nagradom "Richard E. Merwin".

 

Ivana Pek, univ. bacc. ing., eSTUDENT, prva studentska suvoditeljica Organizacijskog odbora programa ŠUZA

Ivana Pek studentica je diplomskog studija Elektrotehnike i informacijske tehnologije, profil Elektroenergetika, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i članica studentske udruge eSTUDENT. Preddiplomski studij elektrotehnike završila je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku s izrazitim uspjehom, sudjelujući tijekom jednog semestra u nastavi kao demonstratorica na kolegiju Osnove elektrotehnike I. Proteklo ljeto provela je na stručnoj praksi na Tehnološkom institutu u Manipalu u Indiji. 

 

Doc. dr. sc. Anamari Nakić

Doc. dr. sc. Anamari Nakić je docentica na Zavodu za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Obranila je svoju doktorsku disertaciju iz područja kombinatorne matematike 2013. godine na Sveučilištu u Zagrebu.  Objavila je više originalnih znanstvenih radova u međunarodnim časopisima te se znanstveno usavršavala u Belgiji. U slobodno vrijeme voli putovati i posjećivati muzeje moderne umjetnosti.
 
 

Neven Drljević, mag. ing., bivši istaknuti član organizacijskog odbora

Neven Drljević student je doktorskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Kao višegodišnji član studentske udruge eSTUDENT, entuzijastičan oko novih tehnologija i prilika koje one pružaju mladima, prije nekoliko godina pokrenuo je Web Start Contest (WSC), uspješno studentsko natjecanje u izradi web projekata. Dobitnik je Posebne Rektorove nagrade u području tehničkih znanosti za organizaciju App Start Contesta 2012. (natjecanja-nasljednika Web Start Contesta) i autor nekoliko radova o edukaciji inženjera računarstva. Danas interese mladih štiti kroz aktivnosti Savjeta mladih Grada Zagreba, kojega je član.