Usklađenost sa Strategijama

Program "ŠUZA - Iz škole u znanost i akademsku zajednicu" u potpunosti je usklađen sa Smjernicama za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije čije podloge je pripremila radna skupina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) za potrebe Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS). U Smjernicama koje su predstavljene 13. travnja 2012. godine navedeno je kako se strategijom razvoja hrvatskog obrazovnog i istraživačkog prostora mora obuhvatiti sljedeće:

  1. predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno obrazovanje, gimnazijsko, strukovno i umjetničko obrazovanje;
  2. visoko obrazovanje te istraživačku i inovativnu djelatnost;
  3. cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Jedan od glavnih općih strateških ciljeva Hrvatske jest povećanje broja građana sa završenim visokoškolskim obrazovanjem. Kako bi se ispunio ovaj cilj, potrebno je podići kvalitetu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Naime, tijekom razdoblja osnovne i srednje škole, učenici trebaju steći potrebna znanja i kompetencije za upisivanje studijskih programa visokog obrazovanja. Predloženi načini za povećanje broja građana sa završenim visokoškolskim obrazovanjem su sljedeći:

  1. jačanje profesionalizacije nastavničkog zanimanja;
  2. otvaranje mogućnosti dodatnog (izbornog) obrazovanja u završnim razredima strukovnih škola.

Upravo su navedeni načini ujedno i glavni ciljevi programa ŠUZA. Naime, ovim programom postiže se kontinuirano usavršavanje nastavnika te unapređenje kvalitete nastave na svim razinama obrazovanja. Većini nastavnika potrebno je osigurati sustavno dodatno obrazovanje koje će dobiti pohađanjem predavanja i radionica predviđenih ovim programom. Osim toga, program ŠUZA omogućit će vertikalno i horizontalno strukovno povezivanje te funkcionalno umrežavanje učenika, učitelja i nastavnika. Naposljetku, kroz niz predavanja i radionica učenicima osnovnih i srednjih škola pružit će se mogućnost dodatnog obrazovanja.

Kada se promatraju određena područja obrazovanja, tada područje znanosti, tehnologije, inženjerstva i prirodoslovlja (STEM; engl. Science, Technology, Engineering and Mathematics) zauzima važnu ulogu u gospodarskom razvoju svake zemlje. Naime, jedna od glavnih pretpostavki preobrazbe obrazovanja koja je nužna na svim razinama jest omogućavanje svakoj osobi da "bude sposobna djelovati u suvremenom tehnički razvijenom društvu u kojem se njeguje pokret održivog razvoja, što pretpostavlja stjecanje osnovnih znanja iz područja matematike, prirodnih znanosti, tehnike i informatike te društvenih i humanističkih znanosti".

Dakle, obrazovni sustav trebao bi djelovati tako da potakne zanimanje učenika za studije iz područja STEM jer su "zanimanja koja se stječu takvim studijima ključna za razvitak visokotehnološkog društva".